Folketinget

Et nyt folketing

x15

Danmark har været til valg, det har betydet en ny statsminister, en ny regering og i det hele taget et udskiftet folketing. Hvordan samtlige mandater skal fordels, er endnu uvist – den slags kan nemlig godt tage tid at få på plads. Men hvad er det nu egentlige lige et folketing er? Sæt dig tilbage med en god  kop friskbrygget Baresso kaffe, og bliv klogere på det i næste afsnit.

politker

Hvad er et folketing helt præcist?

 

Som navnet antyder er folketinget et ting eller råd valgt af folket. I Danmark har vi nemlig demokrati, de betyder at samtlige politikere er folkevalgte ved lovlige afstemninger, og altså ikke er kommet til vagten ved hjælp af vold, trusler eller afpresning. Et folketing har til opgave at varetage danskernes interesser på bedst mulige vis, selvom det selvsagt er så godt som en umulighed at gøre alle glade og tilfredse. I folketinget træffes der lover og regler, som grundlæggende for konsekvenser for alle borgere i landet. Netop derfor har de fleste danskere også ret stærke holdninger til, hvem og hvilke kandidater, de ønsker skal udfylde pladserne i folketinget. For at gøre det lettere for vælgerne, så fordeler landets forskellige partier sig i farver og blokker, så man lettere kan hitte ud af hvem, der deler hvilke værdier. Læs med i nedenstående, hvor vi kommer nærmere ind på partiblokkene.

 

Rød, blå eller grøn?

 

Overordnet set taler man i dansk politik om rød og blå blok. Mens rød henviser til partierne til venstre for midten, som er kendetegnet ved en socialistisk tankegang, så henviser blå til partierne til højre for midten, som er mere borgerlige og liberale i deres tankegang.

Man taler også om midterpartier og fløjpartier. Her placerer et parti som Radikale Venstre sig i midten, Stram kurs og DF på yderste højre fløj og SF samt Enhedslisten på yderste venstre fløj. Der er derfor rig mulighed for borgerne for at finde et parti, som bedst matcher deres idealer og ønsker for det fremtidige Danmark.

De senere år er man også begyndt at tale om såkaldte grønne partier – altså partier hvor klimapolitik står højt på dagsordenen. Alternativet er blandt andet kendt som et grøn parti, hvor klima og miljø er en af mærkesagerne.

Selvom der er mange partier i folketinget, kan det godt være svært som borger, at finde et parti som 100% deler ens holdninger og værdier. Flere steder kan man tage gratis online såkaldte kandidat-test, så man kan blive klogere på hvilket parti eller endda hvilken politiker, man matcher bedst rent holdningsmæssigt.

Man bør nemlig ikke som borger sætte et tilfældigt kryds på sin stemmeseddel, et demokrati fortjener omtanke og engagement.

Forhåbentlig er du over din kaffe-læsning af denne artikel, blevet lidt klogere på hvad et folketing er, og hvordan det fungerer i praksis. I hvert fald går der formentlig flere år, før danskerne igen skal til stemmeboksene.

 


Artiklen indeholder ikke redaktionelt stof og er udelukkende udtryk for skribentens egne holdninger.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *